Business Consultant Hypotheken

Location: Centraal Nederland, Centraal Nederland
Date Posted: 18-09-2015
Onze opdrachtgever is een zelfstandige financiële dienstverlener.  
 .

Wegens sterke groei zijn wij v op zoek naar een Business Consultant Hypotheken
 
Doel van de functie
 • Zorgdragen voor het waarborgen van de kwaliteit van alle (geoutsourcede) operationele processen.
 • Verantwoordelijk voor de kwalitatieve resultaten van de in- en externe Mid- en Backoffices conform de resultaatdoelstellingen.
 
De Business Consultant Hypotheken rapporteert aan de Manager Operations.

Kerntaken en verantwoordelijkheden
 • Signaleren en analyseren van ontwikkelingen en knelpunten bij de uitvoering van operationele processen. U stelt een actieplan op en voert dit zelfstandig uit.
 • Zorg dragen voor verbetervoorstellen ten aanzien van de dienstverlening en voor de implementatie hiervan.
 • Opleiding/training (structureel) geven aan medewerkers van de in- en externe Mid- en Backoffices ter verhoging/bewaking van de kwaliteit van de (geoutsourcde) operationele processen.
 • Bijdragen aan in- en externe beleidswijzigingen op operationeel gebied (inclusief de wijzigingen in het acceptatiebeleid) en zorg dragen voor de communicatie naar de in- en externe MidOffices en naar de externe Backoffices.
 • Voeren van operationele overleggen met in- en externe Mid- en Backoffices aangaande de kwaliteit(sverbetering). U legt afspraken in notulen vast en volgt afspraken op, dan wel bewaakt de voortgang ervan.
 • Zorg dragen voor correct versiebeheer van alle werkafsprakendocumenten en richtlijnendocumenten van de externe Mid- en Backoffices en de communicatie daarvan richting de externe MidOffice.
 • Vervaardigen en up-to-date houden van flowcharts van alle operationele processen.
 • Het pro-actief bewaken van de oplossingsvoortgang van systeemtechnische problemen.
 • Het faciliteren van de MidOffice, door bijvoorbeeld het aandragen van ideeën, als de in- en externe service level agreements overschreden dreigen te gaan worden.
 
 
Competenties
• Oordeelsvorming
• Doelgericht
• Slagvaardig/Flexibel
• Nauwgezet
• Overtuigingskracht
• Stressbestendig
• Proactief/Initiëren
• Helicopterview

Kwalificaties (opleiding/kennis/ervaring)
 • Opleidingsniveau: HBO werk- en denkniveau
 • Ervaring: minimaal 5 jaar werkervaring binnen de financiële dienstverlening. In bezit van Woningfinanciering 2.
 • Kennis: kennis van alle producten, operationele hypotheekprocessen en hypotheekadministratie-systemen van de in- en externe Mid- en Backoffice Servicers.
 • Vaardigheden: Goede communicatieve en sociale vaardigheden om medewerkers te instrueren en te stimuleren. Goede presentatievaardigheden. Analytische vaardigheden. Ervaring in het maken van een vertaalslag van IT naar de business is een pré.
 • Talenkennis: goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal (voor het schrijven van verbetervoorstellen).
 
Graag zie ik je reactie per email tegemoet op f.helmes@baumpartners.nl
or
this job portal is powered by CATS